Kategória archívum: Egyéb

Érdekes részeredmény

Az V. kerületben az MKKP jelöltet cserélt, a széndarab helyett Horváth Andrást inditja. Ezzel az előválasztó portálon egy apró dilemma elé kerültünk. Vajon akik a széndarabra szavaztak, azok ezt a jelöltet is ugyanoda rangsorolták volna? A megoldás az lett, hogy az eredeti jelöltet töröltük, majd elinditottuk az új jelöltet. Ez után egyetlen új szavazat került leadásra, amely az új jelöltet első helyre rangsorolta, aki ettől azonnal Condorcet győztes lett. Miért?

A megoldás egyszerű: az új jelölt minden olyan szavazólapon, ahol szerepelt, megelőzte az összes többi jelöltet, és nem volt olyan szavazólap, amelyen valamelyik másik jelölt megelőzte volna.

Mivel az előválasztó portálon nem lehet egy jelöltet kihagyni a szavazásból, ezért a korrekt összesités érdekében a következőeket fogjuk tenni:

– Figyelmen kivül hagyjuk azokat a szavazatokat, amelyekben nem szerepel minden jelölt.

– A szavazás után felhivjuk a figyelmet, hogy  a végleges eredményben csak azok a szavazatok lesznek figyelembe véve, amelyek után nem volt jelöltcsere és nem jelentkezett új jelölt. Ezért érdemes visszanézni a portálra, és újra szavazni. Egyúttal megadunk egy dátumot, ami után biztosan beszámitásra kerülnek a szavazatok.

A portálon közölt eredményeket a végleges jelöltlista eléréséig nem tisztitjuk meg a be nem számitott szavazatok hatásától, hiszen azok a nem új jelöltek közötti viszonyokat mutatják, és néhány szavazat után az új jelöltek is be fognak sorolódni a megfelelő helyre.
A fenti szabállyal a visszalépő jelölteket szerencsére lehet új szavazat leadása nélkül is kezelni.

Helyezés Név
1 Horváth András  – Condorcet gyöztes
2 Kalózpárti Jelölt (bárki)
3 Juhász Péter
4 Fekete-Győr András
5 A többit ellenzem
6 Böröcz László

Szavazatok száma:13

Az eredmény részletei

Az alábbi táblázat sorai és oszlopai is egy-egy jelöltnek felelnek meg. A táblázat celláiban az látható, hogy a sorban szereplő jelölt hány szavazónál előzte meg az oszlopban lévőt. Zöld szin jelöli, hogy a sorban lévő jelölt a szavazók többségénél megelözte az oszlopban lévőt.

Amennyiben a táblázat felső sorában nem minden mező zöld, akkor a végső eredmény megállapításához szükség volt a Schulze eljárás második lépésére is.

 

1 2 3 4 5 6
1 Horváth András 1 1 1 1 1
2 Kalózpárti Jelölt (bárki) 0 6 8 7 9
3 Juhász Péter 0 5 9 10 12
4 Fekete-Győr András 0 2 3 9 11
5 A többit ellenzem 0 3 3 3 10
6 Böröcz László 0 1 1 1 2

 

A Nem Jeti tanulságai

Lezárult a Nem Jeti konzultáció. A tervek szerint lesz majd másik, szebb, nagyobb. Addig is lássuk, hogy mik a tanulságok?

Létezik társadalmi konszenzus

A magyarok igenis képesek megegyezni a nemzeti sorskérdésekben. Csak a politikusaink ezt nem akarják. Példáu a szórványban élő magyarok kérdését annyiszor és annyiféleképpen tematizálták, őket annyi politikai célra felhasználták már, hogy az ember azt gondolná, ebben nem lesz megegyezés. Ennek ellenére a – vélhetően jórészt baloldalinak és liberálisnak cimkézett – válaszadók túlnyomó többsége igennel válaszolt a rájuk vonatkozó kérdésre.

A legfontosabb az egészségügy, az oktatás, Paks II és a választási rendszer kérdése

Ezeket a kérdéseket – ilyen sorrendben – tartották a válaszadók a legfontosabbnak.

A korrupció nem érdekel senkit?

A korrupció üldözésére vonatkozó konkrét intézkedési javaslatoknál a fentieken kivül a hagyományápolás és a gyermekvállalás segitése is fontosabbnak tűnik. Én csak remélni merem, hogy ennek az volt az oka, hogy az általánosabban megfogalmazott kérdések jelentőségét magasabbra értékelik az emberek.

A marihuána teljes legalizálása vitás kérdés

Erre a kérdésre érkezett a legtöbb “nem” (39.4%), és “rossz a kérdés” (12.1%) válasz összesen, igy ez az egyetlen kérdés, ami 50% alatti (48.5%) “igen” választ kapott. Többen megjegyezték, hogy a teljes legalizáció mellett vannak vélhetően népszerűbb alternativák, mint pl. az orvosi célú engedélyezés vagy valamilyen korlátozott, állami monopólium melletti legalizálás. A “rossz a kérdés” válaszok nagy aránya mutatja, hogy ez a kérdés nem sikerült a legjobbra.

Vitásra sikerült a Magyarország és az Európai Unió viszonyát firtató kérdés is. A válaszadók több, majdnem 2/3-a (64.8%) egyetért abban, hogy a kormánynak kell konfliktusokat felvállalni, de a 18.3%-os “rossz a kérdés” arány mutatja, hogy ez volt a kérdéssor legrosszabbul feltett kérdése. Többen megjegyezték, hogy nem mindegy, hogy mi a konfliktus oka, illetve volt olyan válaszadó, aki kerek perec kijelentette, hogy az EU-ban jobban bizik, mint Magyarország kormányában.

A konzervativ értékek

Ahhoz képest, hogy a konzervativ értékek mentén megfogalmazott kérdések (hagyományápolás, gyermekvállalás segitése, szórványban élő magyarok és az eléggé rosszul megfogalmazott EU-s kérdés) későn kerültek bele a kérdőivbe (a válaszadók mintegy ötöde válaszolt rájuk), és a válaszadók nagy része számára nem a konzervativ értékek a legfontosabbak, a hagyományápolás és a gyermekvállalás kérdését számomra meglepően fontosnak súlyozták az emberek.

Amiről nem esett szó

A beirt javaslatok között nagyon több, a demokrácia alapjaival foglalkozó volt (alkotmány, jogállamiság, fékek és ellensúlyok rendszere). Többen foglalkoztak a politikai közbeszéd minőségével (bár arra vonatkozóan volt kérdés), és fogalmaztak meg konkrét intézkedési javaslatokat, különösen a korrupció és a jogállami intézményrendszerek témájában.
Volt több, hátrányos helyzetben lévők (hajléktalanok, mozgássérültek, menekültek), és különösen a nők helyzetével foglalkozó hozzászólás, és a természet- és állatvédelemre is tértek ki.

Hogyan lehetne jobban?

Igen/nem kérdéseket elméleti szempontból sem lehet korrekt módon feltenni. De legalább úgy készült a kérdőiv, hogy lehetett jelezni, ha egy kérdés túlságosan rossz, és rangsorolni lehetett őket fontosság szerint is.
Az elméletileg korrekt megoldás egy olyan módszer lehetne, ahol egy-egy kérdésre több válasz van, amelyeket sorrendbe lehet tenni, és létezik dummy opció is (“amit ez alá rangsorolok, azt ellenzem”). Az persze kérdés, hogy a válaszadókat mennyire zavarn’ össze ez a ma még szokatlan módszer.

A kérdőiv felvétele során lehetett volna demokráfiai alapadatokat is bekérni, és akkor lett volna esély ennél valamivel reprezentativabb eredményt számitani.

A részletek, amelyek tartalmazzák az elhantolt ebet

A kérdőivre adott válaszok összesitését itt lehet megtekinteni. Az alábbiakban pedig a kérdések fontossági sorrendje található Condorcet módszer alapján, feltüntetve a következő kérdéshez viszonyitott verési arányt is.

1.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország egészségügyi ellátását úgy kell átalakitani, hogy  annak minden szereplője jó minőségű, költséghatékony, mindenkinek járó alapellátás nyújtására legyen motivált?

(a következőt 10:1 arányban verte)
2.: Egyetért-e ön azzal, hogy hazánkban is olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a gyermekek képessége a lehető legteljesebb mértékben kibontakozhat, európai szintű tudással lépnek ki a munkaerőpiacra és képesek az önképzésre, ahogy azt gyorsan változó világunk megköveteli?
(a következőt 17:6 arányban verte)
3.: Egyetért-e Ön azzal, hogy atomerőmű épitése helyett az állam támogassa a szél- és napenergiát, valamint a villamos energia tárolását?
(a következőt 31:17 arányban verte)
4.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyaroszágon olyan választási rendszer legyen, amely a közös megoldások keresését célzó párbeszédre és a közügyekben való részvételre motiválja a politikusokat és a választókat?
(a következőt 147:139 arányban verte)
5.: Egyetért-e Ön azzal, hogy a parlamenti mandátumok a szavazatok arányában legyenek elosztva?
(a következőt 39:19 arányban verte)
6.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az állam támogassa a minőségi kultúrát és a hagyományok ápolását oly módon, ami kizárja a kultúra pártpolitikai célú felhasználását?
(a következőt 32:28 arányban verte)
7.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az államnak segítenie kell a fiatalok gyermekvállalását?
(a következőt 35:28 arányban verte)
8.: Egyetért-e azzal, hogy hanyag és hűtlen kezelés bűncselekménye esetén ha a felelősség nem egyértelmű, a részt vevő szervezetek vezetői egyetemlegesen feleljenek?
(a következőt 25:21 arányban verte)
9.: Egyetért-e Ön azzal, hogy állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy hatáskörében történt hanyag és hűtlen kezelés bűncselekménye esetén bármely állampolgár élhessen a pótmagánvád lehetőségével?
(a következőt 28:21 arányban verte)
10.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés teremtse meg a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok teljes nyilvánosságát, valamint írja elő az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői állambiztonsági múltjának szisztematikus vizsgálatát?
(a következőt 61:19 arányban verte)
11.: Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországnak saját érdekei védelmében szükség esetén konfliktusokat is fel kell vállalnia az Európai Unió intézményeivel?
(a következőt 35:32 arányban verte)
12.: Egyetért-e Ön azzal, hogy a szórványban élő magyarokat az államnak segítenie kell abban, hogy magyar identitásukat a lakóhelyükön megtarthassák?
(a következőt 40:31 arányban verte)
13.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz ne minősüljön kábítószernek, és a kannabisz (marihuána) fogyasztásának, megszerzésének, tartásának és termesztésének ne legyen büntetőjogi következménye?

Building floating and thermal insulating structures using only sand and electricity

This is to record an idea, so it is not patentable after this point in time (2017.07.18).
The problem is to create structures which float on water and/or have thermal insulating properties, and acceptable mechanical properties, while the materials used are cheap, and the manufacturing process is scalable. Use cases can include floating platforms, boats, off-shore or land accomodations, etc.
The solution is a closed-cell foam-like structure made of ordinary glass. The individual cells have small wall thickness, in the range where glass have elastic properties. The shape of the cells is “ridged” cube (or honeycomb) structure, where each plane have ridges in two orthogonal directions – thus the network of ridges forming a network in all three dimensions such that those ridges provide elasticity for the whole structure.
The manufacturing process is two-step:
In the first step sand is molten using laser, and pulled to create fiber.
In the second step, the structure is built from the glass fiber with additive manufacturing technique, using laser again.

A gyanúsítotti kihallgatás jegyzőkönyve

Itt a gyanusítotti kihallgatás jegyzőkönyve azzal kapcsolatban, hogy megdobáltam a Terror Házát vízfestékkel.

A kihallgatás után rabosítottak. A fényképfelvételkészítése közben a rendőr megpróbált rávenni arra, hogy ne mosolyogjak.
Mondtam neki, hogy konzultáltam az ügyvédemmel, és ilyet nem kérhet tőlem. Majd ha meglesz a fénykép, azt is felteszem.

kihallgatas1

kihallgatas2

[a személyes adatokat tartalmazó oldal kimaradt]

kihallgatas3

kihallgatas4

kihallgatas5

MOST gyere ha demokrata vagy

UPDATE: A hírek szerint a rendőrség éjfélkor lezárja a Kossuth teret! Érjetek ide még előtte!

A rendőrség ismét alkotmányos jogaink sárba tiprására készül. Ezúttal egyértelművé vált, hogy hol, mikor, és mit kell tennünk hogy hatásosan tiltakozzunk ez ellen. Ne hagyjuk veszni a lehetőséget!

Az OGYM-nek bejelentett, tudomásul vett tüntetése van a Kossuth téren. A rendőrség pedig holnap (2015. február 17, kedd) hajnali három órakor fel akarja oszlatni ezt a tüntetést. A gyülekezési jog egyike alapvető alkotmányos jogainknak, nem szabad tűrni hogy azt a rendőrség illegálisan korlátozza. Oda kellmenjünk, és meg kell akadályoznunk hogy ez megtörténjen. Itt nem az a kérdés, hogy egyetértünk-e az OGYM-el, hanem az, hogy fennt szeretnénk-e tartani a demokráciát.

Gyakorlati tudnivalók:

  • Eredményt elérni csak erőszakmentes eszközökkel lehet. Nem fogjuk megtámadni a rendőröket, de nem is menekülünk el előlük. A siker kulcsa az, hogy ne tudjanak elmozdítani. Kapaszkodni kell egymásba és dolgokba, bármi is történjen.
  • Fotózz, videózz! Az elnyomás legjobb ellenszere a nyilvánosság. Ezzel tudjuk segíteni egymást.
  • Érdemes lesz legkésőbb hajnal kettőre kijönni, de legjobb még hamarább. Én például rögtön a Putyin ellenes tüntetés után odamegyek.
  • Öltözz melegen, rétegesen. Ha tudsz, hozz magaddal kulacsban teát, jól fog jönni.

És ne feledjük el Bibó István és Szt. II. János Pál tanításait:

“Demokrata az, aki nem fél” (Bibó István)

“Ne féljetek!” (Szt. II. János Pál)

Polgári engedetlenség: itt a nagy lehetőség

Mindenki hiányolja az igazi akciók lehetőségét, meg hogy csináljunk valamit, ami polgári engedetlenség. Itt van hát a nagy lehetőség: Öltözz nagyon melegen hétfőn, és a Putyin elleni tüntetés után gyere át a Kossuth térre te is!

Tuaregnek ebben teljesen igaza van: “Ha Ti odajöttök, és ott is maradtok, nem pedig hazamentek, akkor a TEK rákényszerül a biztosítási terv módosítására, nagy eséllyel elérhető, hogy nem találják elég biztonságosnak az orosz titkosok a Kossuthot ahhoz, hogy odavigyék Putyint. És akkor a Cáratyuska nem megy a Parlamentbe, ez meg elég ütős mondanivaló lenne, nemdebár: a magyar Nép megakadályozta, hogy egy nemparlamentáris ország vezetőjét a Parlamentben fogadják.”

És aki most azzal jön, hogy a Tuareg így hülye meg úgy nem lehet vele beszélni (igen, szerintem is lehetne kompromisszumkészebb), az legyen szíves gondolja át, hogy mi a fontosabb: az hogy jogállamot csináljunk Magyarországból, vagy az hogy elfecséreljük az energiát felesleges cívódásokra?

Kinek kell ez a balhé?

eukokarda Mi a fasírtot csináltok? Hívom az óvónénit! Lesz ugye ez a tüntetés. Amely – a lassan hagyományossá vált módon – pártfüggetlen. Csak éppen az egyik párt vezetője azt mondta a szimpatizánsainak, hogy a rendezvényre vigyenek pártjelképeket. Amire nagyon sokan nagyon idegesek lettek. Ami miatt mások nagyon idegesek lettek. És már mindenki vérig sértett mindenkit, jóval a tüntetés kezdete előtt. Amivel úgy tűnik máris sikerült elriasztani a résztvevők több mint tizedét.

Tovább…

Megvédik a gyülekezési jogunkat!

torok_tunti

Azt mondják, hogy “nem a tüntetések miatt” fognak hozzányúlni a gyülekezési törvényhez.  Aha. Van a gyülekezési törvénynek köze még valamihez a tüntetéseken kívül? Még nem mondták, hogy megvédik a gyülekezéshez való jogunkat. Nem is kell, tudjuk. Ugyanúgy ahogyan a nyugdíjunkat, bízhatunk bennük. Ideges vagy? Pedig a java még csak most jön: a gyülekezési jognál egy kicsit többről szól ez a sztori. Az összes többiről is. Ugyanis éppen a rendszerváltást akarják megfúrni, és ha sikerül nekik, akkor a többi jogunknak is annyi lesz. Tovább…