A Nem Jeti tanulságai

Lezárult a Nem Jeti konzultáció. A tervek szerint lesz majd másik, szebb, nagyobb. Addig is lássuk, hogy mik a tanulságok?

Létezik társadalmi konszenzus

A magyarok igenis képesek megegyezni a nemzeti sorskérdésekben. Csak a politikusaink ezt nem akarják. Példáu a szórványban élő magyarok kérdését annyiszor és annyiféleképpen tematizálták, őket annyi politikai célra felhasználták már, hogy az ember azt gondolná, ebben nem lesz megegyezés. Ennek ellenére a – vélhetően jórészt baloldalinak és liberálisnak cimkézett – válaszadók túlnyomó többsége igennel válaszolt a rájuk vonatkozó kérdésre.

A legfontosabb az egészségügy, az oktatás, Paks II és a választási rendszer kérdése

Ezeket a kérdéseket – ilyen sorrendben – tartották a válaszadók a legfontosabbnak.

A korrupció nem érdekel senkit?

A korrupció üldözésére vonatkozó konkrét intézkedési javaslatoknál a fentieken kivül a hagyományápolás és a gyermekvállalás segitése is fontosabbnak tűnik. Én csak remélni merem, hogy ennek az volt az oka, hogy az általánosabban megfogalmazott kérdések jelentőségét magasabbra értékelik az emberek.

A marihuána teljes legalizálása vitás kérdés

Erre a kérdésre érkezett a legtöbb “nem” (39.4%), és “rossz a kérdés” (12.1%) válasz összesen, igy ez az egyetlen kérdés, ami 50% alatti (48.5%) “igen” választ kapott. Többen megjegyezték, hogy a teljes legalizáció mellett vannak vélhetően népszerűbb alternativák, mint pl. az orvosi célú engedélyezés vagy valamilyen korlátozott, állami monopólium melletti legalizálás. A “rossz a kérdés” válaszok nagy aránya mutatja, hogy ez a kérdés nem sikerült a legjobbra.

Vitásra sikerült a Magyarország és az Európai Unió viszonyát firtató kérdés is. A válaszadók több, majdnem 2/3-a (64.8%) egyetért abban, hogy a kormánynak kell konfliktusokat felvállalni, de a 18.3%-os “rossz a kérdés” arány mutatja, hogy ez volt a kérdéssor legrosszabbul feltett kérdése. Többen megjegyezték, hogy nem mindegy, hogy mi a konfliktus oka, illetve volt olyan válaszadó, aki kerek perec kijelentette, hogy az EU-ban jobban bizik, mint Magyarország kormányában.

A konzervativ értékek

Ahhoz képest, hogy a konzervativ értékek mentén megfogalmazott kérdések (hagyományápolás, gyermekvállalás segitése, szórványban élő magyarok és az eléggé rosszul megfogalmazott EU-s kérdés) későn kerültek bele a kérdőivbe (a válaszadók mintegy ötöde válaszolt rájuk), és a válaszadók nagy része számára nem a konzervativ értékek a legfontosabbak, a hagyományápolás és a gyermekvállalás kérdését számomra meglepően fontosnak súlyozták az emberek.

Amiről nem esett szó

A beirt javaslatok között nagyon több, a demokrácia alapjaival foglalkozó volt (alkotmány, jogállamiság, fékek és ellensúlyok rendszere). Többen foglalkoztak a politikai közbeszéd minőségével (bár arra vonatkozóan volt kérdés), és fogalmaztak meg konkrét intézkedési javaslatokat, különösen a korrupció és a jogállami intézményrendszerek témájában.
Volt több, hátrányos helyzetben lévők (hajléktalanok, mozgássérültek, menekültek), és különösen a nők helyzetével foglalkozó hozzászólás, és a természet- és állatvédelemre is tértek ki.

Hogyan lehetne jobban?

Igen/nem kérdéseket elméleti szempontból sem lehet korrekt módon feltenni. De legalább úgy készült a kérdőiv, hogy lehetett jelezni, ha egy kérdés túlságosan rossz, és rangsorolni lehetett őket fontosság szerint is.
Az elméletileg korrekt megoldás egy olyan módszer lehetne, ahol egy-egy kérdésre több válasz van, amelyeket sorrendbe lehet tenni, és létezik dummy opció is (“amit ez alá rangsorolok, azt ellenzem”). Az persze kérdés, hogy a válaszadókat mennyire zavarn’ össze ez a ma még szokatlan módszer.

A kérdőiv felvétele során lehetett volna demokráfiai alapadatokat is bekérni, és akkor lett volna esély ennél valamivel reprezentativabb eredményt számitani.

A részletek, amelyek tartalmazzák az elhantolt ebet

A kérdőivre adott válaszok összesitését itt lehet megtekinteni. Az alábbiakban pedig a kérdések fontossági sorrendje található Condorcet módszer alapján, feltüntetve a következő kérdéshez viszonyitott verési arányt is.

1.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország egészségügyi ellátását úgy kell átalakitani, hogy  annak minden szereplője jó minőségű, költséghatékony, mindenkinek járó alapellátás nyújtására legyen motivált?

(a következőt 10:1 arányban verte)
2.: Egyetért-e ön azzal, hogy hazánkban is olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a gyermekek képessége a lehető legteljesebb mértékben kibontakozhat, európai szintű tudással lépnek ki a munkaerőpiacra és képesek az önképzésre, ahogy azt gyorsan változó világunk megköveteli?
(a következőt 17:6 arányban verte)
3.: Egyetért-e Ön azzal, hogy atomerőmű épitése helyett az állam támogassa a szél- és napenergiát, valamint a villamos energia tárolását?
(a következőt 31:17 arányban verte)
4.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyaroszágon olyan választási rendszer legyen, amely a közös megoldások keresését célzó párbeszédre és a közügyekben való részvételre motiválja a politikusokat és a választókat?
(a következőt 147:139 arányban verte)
5.: Egyetért-e Ön azzal, hogy a parlamenti mandátumok a szavazatok arányában legyenek elosztva?
(a következőt 39:19 arányban verte)
6.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az állam támogassa a minőségi kultúrát és a hagyományok ápolását oly módon, ami kizárja a kultúra pártpolitikai célú felhasználását?
(a következőt 32:28 arányban verte)
7.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az államnak segítenie kell a fiatalok gyermekvállalását?
(a következőt 35:28 arányban verte)
8.: Egyetért-e azzal, hogy hanyag és hűtlen kezelés bűncselekménye esetén ha a felelősség nem egyértelmű, a részt vevő szervezetek vezetői egyetemlegesen feleljenek?
(a következőt 25:21 arányban verte)
9.: Egyetért-e Ön azzal, hogy állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy hatáskörében történt hanyag és hűtlen kezelés bűncselekménye esetén bármely állampolgár élhessen a pótmagánvád lehetőségével?
(a következőt 28:21 arányban verte)
10.: Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés teremtse meg a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok teljes nyilvánosságát, valamint írja elő az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői állambiztonsági múltjának szisztematikus vizsgálatát?
(a következőt 61:19 arányban verte)
11.: Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországnak saját érdekei védelmében szükség esetén konfliktusokat is fel kell vállalnia az Európai Unió intézményeivel?
(a következőt 35:32 arányban verte)
12.: Egyetért-e Ön azzal, hogy a szórványban élő magyarokat az államnak segítenie kell abban, hogy magyar identitásukat a lakóhelyükön megtarthassák?
(a következőt 40:31 arányban verte)
13.: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz ne minősüljön kábítószernek, és a kannabisz (marihuána) fogyasztásának, megszerzésének, tartásának és termesztésének ne legyen büntetőjogi következménye?